فصلنامه علمی مطالعات تفسیری- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اهداف:

ـ تولید و توسعه دانش در گستره تفسیر قرآن، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر.

 

ـ ارائه و نقد مطالعات تفسیری نظام‌مند استادان معارف اسلامی دانشگاه‌های کشور.


ـ تفسیر برا پایه گرایش های:

کلامی

اجتماعی

تربیتی

علمی

  فقهی.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات تفسیری:
http://tafsir.maaref.ac.ir/find-1.42.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب