فصلنامه علمی مطالعات تفسیری- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

R راهنمای تنظیم مقالات

1. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسائل تفسیر و دارای ساختار ذیل باشد:

1 ـ 1. عنوان: بیانگر مسئله مقاله.

1 ـ 2. چکیده: آیینه تمام‌نمای مقاله و فشرده بحث.

1 ـ 3. واژگان کلیدی: فهرست موضوعی مقاله.

1 ـ 4. طرح مسئله: شرح روشن و متمایز مسئله و روش پژوهش.

1 ـ 5. بدنه اصلی مقاله با جهت‌گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدل.

1 ـ 6 . نتیجه.

1 ـ 7. کتاب‌شناسی با ترتیب الفبایی براساس الگوی ذیل:

ـ کتاب

نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، عنوان کتاب، مترجم یا مصحّح، شماره جلد، محل نشر، ناشر.

ـ مقاله

نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، «عنوان مقاله»، عنوان مجموعه، شماره، صفحات، محل نشر، ناشر.

* اگر دو اثر از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد.

* منابع لاتین هم به‌همین ترتیب و از چپ به راست معرفی شوند.

2. ارجاعات، در درون متن قرار بگیرند: (نام‌خانوادگی مؤلف، سال انتشار: جلد / صفحه)

3. عبارت لاتین به‌صورت پاورقی بیاید.

4. به منابع دست اول ارجاع داده شود.

R شیوه بررسی و چاپ مقالات

1. درج نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبه علمی، نشانی، پست ‌الکترونیکی و شماره تلفن پژوهشگر ضروری است.

2. حجم مقالات حداکثر 20 صفحه 250 کلمه‌ای باشد. از ارسال مقالات دنباله‌دار بپرهیزید.

3. مقالات رسیده پس از تأیید داوران و تأیید سردبیر، چاپ خواهد شد.

4. مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد و یا هم‌زمان به مجله دیگری ارسال شود.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات تفسیری:
http://tafsir.maaref.ac.ir/find.php?item=1.48.17.fa
برگشت به اصل مطلب