فصلنامه علمی مطالعات تفسیری- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

ـ تولید و توسعه دانش در گستره تفسیر قرآن، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر.

 

ـ ارائه و نقد مطالعات تفسیری نظام‌مند استادان معارف اسلامی دانشگاه‌های کشور.

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات تفسیری:
http://tafsir.maaref.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب