فصلنامه علمی مطالعات تفسیری- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

محمدعلی رضایی‌ اصفهانی                       استاد جامعه المصطفی’ العالمیه
محمدباقر سعیدی‌روشن                         دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فتحیه فتاحی‌زاده                                           استاد دانشگاه الزهراء تهران
ابراهیم کلانتری                                                     دانشیار دانشگاه تهران
سید رضا مؤدب                       استاد دانشگاه قم و دانشگاه معارف اسلامی
مجید معارف                                                            استاد دانشگاه تهران
عبدالله موحدی‌محب                                           استادیار دانشگاه کاشان
فتح‌الله نجارزادگان                                                   استاد دانشگاه تهران
علی نصیری        استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه معارف اسلامی

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات تفسیری:
http://tafsir.maaref.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب