فصلنامه علمی مطالعات تفسیری- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

این مجله در پایگاه‌های ذیل نمایه شده است:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ((ISC

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

پایگاه مجلات تخصصی نور (نور مگز)

پایگاه اطلاعات نشریات کشور (مگ‌ایران)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی مطالعات تفسیری:
http://tafsir.maaref.ac.ir/find.php?item=1.115.16.fa
برگشت به اصل مطلب